Sigurno sve češće čujete riječi “komplementarna”, “alternativna”, možda “integrativna”,  “personalizirana”  ili “individualizirana” medicina, no znate li što one zapravo znače?

Ako se ne-mainstream zdravstvena skrb koristi zajedno sa zapadnom/konvencionalnom medicinom, ona se smatra  komplementarnom medicinom. Izraz komplementarnosti podrazumijeva dodatan način pomoći sebi u cilju ozdravljenja.

Suprotno, kada se ne-mainstream zdravstvena skrb koristi samostalno umjesto konvencionalne, tada se smatra “alternativom” medicinom, što znači druga opcija za liječenje.

Tome odgovara široko mišljenje znanstvene zajednice  da alternativna medicina u načelu ne postoji, već postoji medicina i ono što medicina nije.

Jedan od najjačih prirodoznanstvenih kritičara alternativne “medicine”, Richard Dawkins, definira alternativnu medicinu kao:

“…skup postupaka koje se ne mogu ispitati, odbijaju ispitivanje, ili sustavno padaju na ispitivanjima. Ako se dokaže da određena tehnika liječenja ima ozdravljujuća svojstva u odgovarajuće kontroliranim dvostruko slijepim ispitivanjima, ona prestaje biti alternativnom. Jednostavno… postaje medicina.”

Određene ozdravljujuće tehnike još traže svoj znanstveni put ostvarivanja i do tada ostaju u domeni tradicionalne medicine, iskustvene drevne medicine bez jakih znanstvenih dokaza.

Prema nacionalnom istraživanju iz 2012. godine, mnogi Amerikanci – više od 30% odraslih i oko 12% djece – koriste pristupe u zdravstvenoj skrbi koji obično nisu dio konvencionalnih metoda liječenja. Ljudi često kada opisuju ove pristupe, naizmjenično koriste pojmove “alternativa” i “komplementarna”, ali se ta dva pojma odnose na različite koncepte.

30%
12%

Integrativna medicina – holistički pristup pacijentu

Kada se združe komplementarni i konvencionalni modaliteti liječenja, tada govorimo o “integrativnoj medicini”, individualiziranoj zdravstvenoj skrbi koja  koordinira konvencionalne i komplementarne principe i metode između različitih pružatelja usluga i institucija. Naglašava holistički, cjeloviti pristup pacijentu – uključujući tjelesne, mentalne, emocionalne, funkcionalne, duhovne, socioekonomske i društvene aspekte. Tretira cijelu osobu, a ne primjerice, jedan organski sustav kao što je princip konvencionalnog specijalističkog liječenja, što se ipak pod utjecajem pozitivnih rezultata holističkog stava, značajno mijenja i sve više usavršava.

Kada bi se značenje integrativne medicine saželo u jednu rečenicu, može se reći da je to združen pristup novog modela cjelovite brige među različitim praktičarima prema individualnoj potrebi  pacijenta.

Znanstvene studije o učinkovitosti integrativne medicine

Sve konvencionalne pa tako i komplementarne medicinske metode konstantno su na putu znanstvenog preispitivanja kako bih se dosegnulo novo i bolje znanje. Znanstvene studije dokazale su učinkovitost integrativne medicine, osobito koristeći komplementarne tehnike poput akupunkture, različite mindfulness tehnike meditacije, disanja, art i/ili muzikoterapije, terapijskog pisanja, terapije pokretom/tjelovježbom čemu se pridodaje i joga, zatim većini poznati prehrambeno dijetetski pristupi uz dodatak mikronutrienata te fitoterapije i aromaterapije.

Implementiranje integrativne medicine u  nacionalne zdravstvene sustave i zdravstvena osiguranja omogućeno je, dali kao dodatak različitih komplementarnih terapija ili danas sve više  diferencirana lifestyle medicina, te opcije personaliziranog liječenja.

Personalizirana medicina

Model “personalizirane medicine” općenito se danas prezentira kao liječenje koje primarno koristi najnovija saznanja molekularne medicine i dijagnostike (genetska testiranja) i tako omogućuje liječenje prilagođeno svakom bolesniku.

Integrativna medicina

Nadalje, sve se više ulaže u terapije koje dijelom proizlaze iz tradicije poput tradicionalne kineske akupunkture ili ajurvede, a neke su dijelom nastale pomoću sofisticirane tehnologije, poput bio i neurofeetbecka, pa i biorezonance. Biorezonanca je tehnika koja poput EEG-a (neurofeedback) ili EKG-a aparata (biofeedback)  detektira energetske fiziološke potencijale, u ovom slučaju svih stanica. Analizom prikupljenih energetskih potencijala dobije se iznimno široka lista različitih informacija koje ponekad ne možemo dobiti putem standardnih pretraga.

Kao ginekolog osobno primjenjujem individualan ginekološki pristup kroz Integrativnu ginekologiju. Moj pristup liječenju temeljen na odnosu tijela i uma, implementira sveobuhvatnu modernu konvencionalnu ginekološku praksu obogačenu komplementarnim metodama liječenja: akupunkture, mikronutricije, fitoaromaterapije te različitih modaliteta mind-body medicine i pristupa u psihoterapiji  uz pomoć stručnih suradnika.

Personalizirana medicina osim genetskih testiranja, provodi se uz pomoć pregleda američkim medicinskim softverskim programom L.I.F.E.sistem (Biofeedback). L.I.F.E. sistem sadži komponente biorezonance i neurofeedbecka, gdje se detekcijom fizioloških signala iz svih stanica u kompjuterskom programu, dobiva široki spektar informacija i predloženi personalizirani cijeloviti terapijski pristupi.

Integrativna medicina je umjetnost  liječenja i otkrivanja početne točke/korijena promjene/bolesti, slažući mozaik vašeg nastalog problema i dodajući svakom dijelu odgovarajući modalitet liječenja, s osnovnim ciljem cjelovitog izlječenja i preveniranja povrata bolesti holističkim pristupom, obuhvaćajući kako fizički tako i mentalni, emotivni i duhovni aspekt čovjeka.

Bolest ne dolazi odjednom, kao iz vedra neba, nego je posljedica dugog niza malih, neznatnih grešaka protiv zdravlja, koje se nadovezuju jedna na drugu i rastu kao valjajuća gruda snijega, dok se jednog dana ne svale na glavu onog koji griješi. – Hipokrat

U poliklinici Artemeda omogućena vam je primijena principa integrativne i lifestyle medicine, osobito u domeni brige o cjelovitom zdravlju žene.

ZAKAŽITE SVOJ TERMIN OVDJE

Autor

dr. Nataša Šemnički
Dr. med. Nataša Šemnički
spec. ginekologije i opstetricije, akupunkturolog
Dr. med. Nataša Šemnički bavi se ginekologijom 20 godina. Svoje znanje i radno iskustvo stekla je u vodećim hrvatskih klinikama i poliklinikama za ginekologiju i porodništvo.
Detaljnije

Podijelite našu objavu...

Povezano

Load More Posts

Javite nam se