Naši djelatnici

Naši djelatnici

Dr. med. Nataša Šemnički
Dr. med. Nataša Šemnički
Specijalist ginekologije i opstetricije
Akupunkturolog
Dr. med. Aleksandar Jukić
Dr. med. Aleksandar Jukić
Specijalist ginekologije i opstetricije
Subspec. fetalne medicine
Verka Ćorić
Verka Ćorić
Bacc. med. tech.
Anja Antolović
Anja Antolović
Univ. bacc. obs.
Dr. sc. Vedran Kardum
Dr. sc. Vedran Kardum
Specijalist ginekologije i opstetricije
Doc. dr. sc. Ante Silić
Doc. dr. sc. Ante Silić
Subspecijalist biologijske psihijatrije
Mr. Zrinka Zarevski
Mr. Zrinka Zarevski
Klinički psiholog
Dr. med. Marina Juričić
Dr. med. Marina Juričić
Psihoterapeut – logoterapeut
Dr. med. Kristina Reaček
Dr. med. Kristina Reaček
Nutricionist
Alma Tatić Hajdarević
Alma Tatić Hajdarević
Primalja
Aromaterapeut, Fitoaromaterapeut
Ivana Mošić Pražetina
Ivana Mošić Pražetina
psihoterapeut
Biljana Radić
Biljana Radić
trener