Znate li zašto se radi Papa test?

PAPA test je najjednostavnija i do sada najbolja screening metoda abnormalnih stanica grlića maternice koje, ako se ne liječe, mogu izazvati karcinom grlića maternice. Mnoge žene misle da je test metoda otkrivanja upale, što je djelomično krivo jer mnoge mogu imati bakerijsku i virusnu upalu uz potpuno uredan nalaz PAPA testa. Najveći strah spolno aktivne populacije žena je HPV infekcija koja, iako nekad asimptomatska, može postati trajna. Ovaj rizik smanjujete redovitim kontrolama kao i dodatnim pretragama molekularne dijagnostike detekcije HPV infekcije.

U suradnji s Laboratori Riuniti za citopatološku dijagnostiku u Trstu u našoj poliklinici možete učiniti:

1. ThinPrep PAPA test
(LBC – Liquid Based Cytology, “tekućinski” PAPA test)

Zbog brojnih prednosti, ThinPrep Papa test predstavlja pouzdaniju i precizniju metodu otkrivanja atipičnih stanica, raka i njegovih prekursorskih lezija (LSIL-CIN1, HSIL-CIN2/CIN3) koji pruža korisne indikacije o hormonskoj ravnoteži žene i omogućuje prepoznavanje bakterijskih, virusnih ili gljivičnih infekcija. Dok tradicionalni Papa test podrazumijeva citološku analizu višeslojnog pripravka na predmetnom stakalcu, ThinPrep Papa test se temelji na metodi tekućinske citologije (LBC), a lakše čitljiviji preparat s jednim slojem stanica se, umjesto manualno, priprema specijalnim uređajem.

U odnosu na konvencionalni PAPA test, neke od prednosti ThinPrep PAPA testa su:

  1. svaki citološki uzorak se pohranjuje u zasebnu bočicu s konzervacijskom otopinom
  2. povećana dijagnostička preciznost i smanjen broj nepreciznih dijagnoza koje bespotrebno zabrinjavaju pacijentice (ASCUS)
  3. do 93% manje uzoraka koji se smatraju nezadovoljavajućima ili su kontaminirani tragovima krvi, sluzi ili upalnim stanicima
  4. mogućnost prepoznavanja lezija niskog i visokog rizika te identifikacija žljezdanih lezija (adenokarcinom)

Također, svaki uzorak čuva se do 60 dana u slučaju potrebe za:

  • dodatnim molekularnim pretragama (HPV tipizacija, HPV mRNA, chlamydia, mycoplasma, ureaplasma, trichomonas, herpes simplex)
  • imunocitokemijskim testovima (L1, p16/Ki67)
  • istovremenu ili naknadnu pripremu dodatnog preparata bez potrebe za ponovnim uzimanjem uzoraka od pacijentica

2. HPV DNA ili RNA tipizacija

HPV DNA tipizacija je molekularni test koji omogućuje identifikaciju i genotipizaciju HPV virusa. ​Točnije, pomoću ovog testa moguće je identificirati ne samo prisutnost virusa, već i soj (genotip – visokorizični, srednjerizični i niskorizični). ​Najopasniji genotipovi su oni s visokim onkogenim rizikom.

HPV RNA tipizacija je molekularni test koji omogućuje identifikaciju visokorizičnih onkogenih genotipova HPV-a. Dok je HPV DNA tipizacija sposobna otkriti prisutnost virusa bilo kojeg soja (pa tako i niskorizičnog), HPV RNA tipizacija omogućava otkrivanje ekspresije viralnih E6 i E7 virusnih onkogena proizvedenih kada se virusni genom integrira u stanice cerviksa maternice te potencijalno može dovesti do displasije i raka. RNA prisutnost ostaje konstantna ili se povećava s progresijom lezije.

Opcije testiranja:

RNA screening
(podrazumijeva analizu LBC PAPA testa samo u slučaju pozitivne RNA tipizacije)

Raku grlića maternice uvijek prethodi infekcija HPV virusom. Upotreba testa za HPV RNA tipizaciju je vrlo precizan i osjetljiv pristup koji ne podcjenjuje rizik od infekcije: molekularnom se pretragom detektira prisutnost virusa u 96% slučajeva, u usporedbi s 53% slučajeva detektiranih citološkom pretragom. Istraživanje virusne RNA specifičnije je od istraživanja virusne DNA i pozitivno je samo u slučaju već prisutne HPV
integracije u stanice. Na taj se način ne stvara nepotreban stres o prisutnosti virusa jer je, u većini slučajeva, sama prisutnost virusne DNA povezana s infekcijama koje se rješavaju spontano ili je posljedica križne reaktivnosti s tipovima HPV-a niskog rizika.
ScreenRNA podrazumijeva da se, ako je test pozitivan, jedno stakalce prosljeđuje na citološki pregled kako bi se procijenilo eventualno oštećenje stanica.

LBC PAPA test + HPV RNA tipizacija

Ova kombinacija omogućuje postizanje maksimalne osjetljivosti (HPV RNA molekularni test) i specifičnosti (citološki pregled u tekućoj fazi). Jedna od osnovnih prednosti kombinacije dvaju testova je sposobnost da se, osim identifikacije prisutnosti mogućih problema s vrata maternice, u gotovo 100% slučajeva bude u mogućnosti ocijeniti i endocervikalnu komponentu čije se promjene općenito ne mogu uvijek pripisati HPV infekciji.
Dvostruko negativni nalaz je toliko značajan da je mogućnost oštećenja vrata maternice zanemariva.

Navedeni test je najbolji izbor kada se želi postići maksimalna sigurnost ili je prethodni PAPA test pozitivan na lezije niskog stupnja (LSIL) ili je konizacija već obavljena.

3. LBC PAPA test + HPV RNA tipizacija + markeri p16/ki67

Ovo je kombinacija najnaprednijih testiranja korisna kod slučajeva s poviješću prethodno pozitivnih PAPA testova ili perzistentne infekcije HPV virusom. Visokoj točnosti dodani su dvostruki imunocitokemijski testovi za detekciju p16 proteina (pod utjecajem integracije HPV virusa u genom) i Ki67 (koji ukazuje na aktivnu proliferaciju stanica).

Imunocitokemijski markeri

p16 / Ki67 su dva markera koja u kombinaciji ukazuju na proliferaciju stanice oštećene HPV-om.

Njihova negativnost ima najveću negativnu prediktivnu vrijednost za lezije visokog stupnja od 96.1%, što ga čini posebno korisnim u slučaju prethodne povijesti PAPA ili HPV pozitivnih testova.

L1 je marker koji ukazuje na prisutnost općenito neintegriranih proteina HPV virusa. Rezultat je pozitivan u slučaju infekcije također iz sojeva koji se ne mogu identificirati molekularnim testom i teži ka negativnosti s progresijom lezije. Posebno je korisna u lezijama niskog stupnja i kod sumnje na kondilomatozu kako bi se povećala točnost dijagnoze

Kada su oba markera pozitivna u istoj stanici, utvrđujemo da se stanica oštećena s HPV-om počela replicirati, što ukazuje da se već možda razvija lezija visokog stupnja malignosti.
S druge strane, smatramo da je negativnost testa najvažnija indikacija da još nije prisutna lezija visokog stupnja.

Podijelite našu objavu...

Povezano

Load More Posts

Javite nam se