Većina žena zaraženih HIV-om živi u nerazvijenin zemljama, osobito subsaharske Afrike, gdje se zbog nedostatne kvalitetne zdravstvene skrbi rađa stotine tisuća HIV-om inficirane djece. Situacija je značajno povoljnija u medicinski razvijenim zemljama, među kojima je i Hrvatska.

Dostupnost zdravstvene skrbi i učinkoviti načini sprečavanja prijenosa infekcije s majke na dijete rezultirali su značajnim smanjenjem novozaražene djece. Unatoč tome, još se uvijek svake godine u Sjedinjenim Državama rodi 280 do 370 HIV-om zaražene djece.

Svjetski dan borbe protiv AIDS-a

Svake godine 1. prosinca obilježava se Svjetski dan borbe protiv AIDS-a.

Najopasnije razdoblje za prijenos HIV-infekcije je porođaj, tijekom kojeg se zarazi 60 do 75% djece u HIV pozitivne rodilje, dok se 25 do 40% infekcija prenese na plod tijekom 9 mjeseci trudnoće.

Testiranje – učinkovita mjera za sprječavanje prijenosa HIV-a s majke na dijete

Učinkovita mjera sprječavanja prijenosa HIV-a s majke na dijete je testiranje trudnice. Nažalost prenatalni screening trudnica na HIV infekciju se ne provodi rutinski. Testiranje na prisutnost HIV protutijela, provodi se prema dobrovoljnoj odluci tj. uz privolu osobe koja se testira. To, drugim riječima znači, da rutinska dijagnostika u svih trudnica nije moguća.

Razdoblje za prenos HIV infekcije

Koliko je testova potrebno učiniti za dijagnosticiranje HIV infekcije u trudnoći?

Negativan rezultat kod testiranja na HIV protutijela, isključuje infekciju i u trudnice. Kod pozitivnog rezultata testa valja ga provjeriti tzv. potvrdnim testom.

Je li dovoljan jedan test u trudnoći?

Ako se rizično ponašala prije trudnoće, a takvo ponašanje više ne prakticira, jedno testiranje je dovoljno kako bi se isključila infekcija HIV-om. Ako obrazac rizičnoga ponašanja i dalje postoji u aktualnoj trudnoći, postoji i opasnost od zaraze. Akutna HIV-infekcija u trudnoći  značajno povećava vjerojatnost infekcije ploda, stoga je vrlo važno napraviti test na vrijeme.

Što ako se HIV- infekcija otkrije u trudnoći?

Osnovni cilj je pokušati spriječiti prijenos infekcije s trudnice na dijete. Novootkrivena HIV pozitivna trudnica treba daljnju dijagnostičku obradu tijekom koje se utvrdi njen imunološki status, odredi broj i postotak CD4 + T-limfocita i utvrdi intenzitet viremije (broj virusnih čestica u krvi).  Navedeni laboratorijski parametri najbolje opisuju uznapredovalost bolesti i vjerojatnost infekcije ploda.

Pravovremena dijagnostika i terapija HIV-infekcije u trudnica omogućuje gotovo svakoj HIV-inficiranoj trudnici da na svijet donese zdravo (nezaraženo) dijete.
Zahvaljujući suvrenoj terapiji danas možemo spriječiti prijenos HIV-a sa zaražene majke na dijete, stoga treba sve trudnice, koje pripadaju rizičnim skupinama, poticati na testiranje.

Učinkoviti načini liječenja HIV infekcije i AIDS-a

Primjenom antiretrovirusnih lijekova možemo učinkovito smanjiti replikaciju virusa u organizmu, iako još uvijek nismo u mogućnosti infekciju HIV-om i izliječiti. Trudnicu liječimo s ciljem da maksimalno smanjimo razmnažanje virusa, čime smanjujemo i vjerojatnost zaraze djeteta koje nosi.

Porod i dojenje

Prirodni porod, u tom slučaju ne predstavlja rizični čimbenik za infekciju novorođenčeta. Sve  trudnice u kojih se ovaj cilj ne uspije postići treba poroditi carskim rezom. Odmah nakon poroda, unutar prvih 48 sati života djeteta, treba učiniti potrebnu dijagnostiku za provjeru učinkovitosti terapije u trudnice, tj. dokazati da dijete nije zaraženo.

Dojenje povećava vjerojatnost prijenosa HIV-infekcije s majke na dijete i to za značajnih 15-%. Stoga, HIV pozitivne majke ne smiju dojiti svoju djecu, već ih hraniti umjetnom prehranom – adaptiranih miliječnim pripravcima po preporuci pedijatra.

Autor

dr. Nataša Šemnički
Dr. med. Nataša Šemnički
spec. ginekologije i opstetricije, akupunkturolog
Dr. med. Nataša Šemnički bavi se ginekologijom 20 godina. Svoje znanje i radno iskustvo stekla je u vodećim hrvatskih klinikama i poliklinikama za ginekologiju i porodništvo.
Detaljnije

Podijelite našu objavu...

Povezano

Load More Posts

Javite nam se