Cjenik

Trebate li informaciju o usluzi koja nije navedena u cjeniku molimo kontaktirajte nas OVDJE.

Plaćanje na rate je moguće karticama Visa i Diners.

Usluga Gotovinsko plaćanje Kartično plaćanje
Ginekološki pregled 250,00 294,12
PAPA test 200,00 235,29
LBC PAPA test 300,00 352,94
2D UZV (ginekološki) 300,00 352,94
CD/UZV (ginekološki) 400,00 470,59
3D UZV (ginekološki) 500,00 588,24
Ginekološki pregled + PAPA 350,00 411,76
Ginekološki pregled + UZV 450,00 529,41
Ginekološki pregled + PAPA + 2D UZV 600,00 705,88
Ginekološki pregled + LBC PAPA + 2D UZV 700,00 823,53
Folikulometrija 200,00 235,29
Kolposkopija 400,00 470,59
Kolposkopija/ciljana biopsija 700,00 823,53
Konzultacije 200,00 – 400,00 235,29 – 470,59
Konzultacije/ekspertiza nalaza 500,00 588,24
Postavljanje IUS-a 500,00 588,24
Postavljanje IUS-a + T-Nova spirala 700,00 823,53
Postavljanje IUS-a + Mirena 1500,00 1764,72
Ekstrakcija IUS-a 300,00 352,94
SONO HSG (dr. Šemnički) 1000,00 1176,47
SONO HSG (dr. Jukić) 1500,00 1764,71
Uklanjanje endometralnog polipa s PHD analizom 1500,00 1764,71
Krioterapija 1-3 kondiloma 400,00 470,59
Krioterapija do 5 kondiloma 700,00 823,53
Krioterapija više od 5 kondiloma 1000,00 1176,47
Uklanjanje kondiloma ETC (do 2 kondiloma) 400,00 470,59
ETCP PVU (sanacija ektropija – ovisno o obimu) 800,00 – 1500,00 941,18 – 1764,71
LETZ konizacija sa PHD analizom 1500,00 1764,71
ECC brush sa PHD analizom 500,00 588,24
Punkcija i pražnjenje Bartolinijeve ciste 350,00 411,76
LH test trakica iz urina 50,00 58,82
Test na trudnoću trakicom 50,00 58,82
Spermiogram 400,00 470,59
Usluga Gotovinsko plaćanje Kartično plaćanje
Pregled i praćenje trudnoće 500,00 588,24
Prvi trudnički pregled 450,00 529,41
2D UZV (vaginalnom ili abdominalnom sondom) 400,00 470,59
Color doppler UZV 500,00 588,24
3D/4D UZV 650,00 764,71
3D/4D UZV + pregled 800,00 941,18
3D/4D UZV (blizanačka trudnoća) 800,00 941,18
UZV (mini) Anomaly scan 600,00 705,88
UZV (mini) Anomaly scan + pregled 750,00 882,35
UZV cervikometrija 200,00 235,29
CTG 150,00 176,47
Rani kombinirani probir (UZV + uzorkovanje krvi) 800,00 941,18
NIFTY Basic NIFTY Standard ili Twins NIFTY Plus 3400,00/3700,00/4400,00 Isti iznos odnosi se i na kartično plaćanje
Panorama Osnovni panel Panorama Osnovni + mikrodelecija 22q Panorama Prošireni panel 4000,00/4400,00/4800,00 Isti iznos odnosi se i na kartično plaćanje
Harmony Classic Harmony Expert Harmony Plus 3.600,00/3.800,00/4.100,00 Isti iznos odnosi se i na kartično plaćanje
Usluga Gotovinsko plaćanje Kartično plaćanje
Ultrazvuk dojki 400,00 470,59
Ultrazvuk štitnjače 300,00 352,94
Ultrazvuk abdomena 400,00 470,59
Usluga Gotovinsko plaćanje Kartično plaćanje
Prvi dolazak (uključuje i konzultacije) 300,00 – 400,00 352,94 – 470,59
Redovni tretman tjelesna akupunktura 200,00 235,29
Redovni tretman ušna akupunktura 100,00 117,65
Redovni dolazak + PEAT 300,00 352,94
Usluga Gotovinsko plaćanje Kartično plaćanje
Psihoterapija 400,00 470,59
Kontrola psihijatra (do 45 min) 300,00 352,94
Usluga Gotovinsko plaćanje Kartično plaćanje
Redovni tretman 400,00 470,59
Psihologijsko testiranje 1000,00 1176,47
Usluga Gotovinsko plaćanje Kartično plaćanje
L.I.F.E. Biofeedback System cijena 1000,00 1176,47
Individualne vježbe / yoga 300,00 352,94
PEAT* Intensive 200,00 235,29
PEAT* 2 i 4 200,00 235,29
Duboki PEAT* 200,00 235,29

* PEAT (Psihološka tehnika za bolju kvalitetu života)

Usluga Gotovinsko plaćanje Kartično plaćanje
Konzultacije fito/aromaterapeuta 300,00 352,94
Fitoaromaterapeutski tretmani * *

* cijena prema individualnom savjetovanju

Usluga Gotovinsko plaćanje Kartično plaćanje
Nutricionističko savjetovanje  300,00 352,94
Smjernice prehrane prilagođene određenoj bolest 300,00 352,94
Savjetovanje + tjedni jelovnik 500,00 588,24
Dodatni recepti uz jelovnik 100,00 117,65
Shopping list 100,00 117,65
Sportski jelovnik za tjedan dana 600,00 705,88
Sportski jelovnik za svaki sljedeći tjedan 250,00 294,12
Usluga Gotovinsko plaćanje Kartično plaćanje
KKS 70,00 82,35
SE 40,00 47,06
PV 60,00 70,59
APTV 60,00 70,59
Fibrinogen (Fbg) 60,00 70,59
Koagulogram (PV, APTV, fibrinogen) 150,00 176,47
D-Dimer 220,00 305,88
GUK 40,00 47,06
OGTT trudnički (0,60,120) 150,00 176,47
Inzulin 120,00 141,18
Inzulinska rezistencija 150,00 176,47
HbA1c 100,00 117,65
Kreatinin 30,00 35,29
Urati 30,00 35,29
Ureja 30,00 35,29
Bilirubin (ukupni, konjugirani) 50,00 58,82
ALT 30,00 35,29
AST 30,00 35,29
ALP 30,00 35,29
GGT 30,00 35,29
Hepatogram (AST, ALT, GGT, uk. bilirubin) 110,00 129,41
Amilaza – serum 40,00 47,06
Amilaza – urin 40,00 47,06
Lipaza 40,00 47,06
LDH 30,00 35,29
CK 30,00 35,29
Elektroliti (kalij, natrij, kloridi) 70,00 82,35
Fe 30,00 35,29
UIBC 30,00 35,29
TIBC 30,00 35,29
Feritin 80,00 94,12
Proteini uk. 30,00 35,29
CRP 70,00 82,35
SHBG 150,00 176,47
Beta HCG 150,00 176,47
Androstendion 200,00 235,29
AMH 400,00 470,59
DHEA-S 150,00 176,47
E2 120,00 141,18
FSH 120,00 141,18
LH 120,00 141,18
PRL 120,00 141,18
TSH 70,00 82,35
Progesteron 120,00 141,18
Testosteron – ukupni 120,00 141,18
Testosteron – slobodni 120,00 141,18
Folna kiselina 150,00 176,47
Vitamin D (ne konzumirati mliječne proizvode 4 h prije uzorkovanja) 150,00 176,47
T3 70,00 82,35
T4 70,00 82,35
FT3 70,00 82,35
FT4 70,00 82,35
TSH, FT3, FT4 180,00 211,76
IAT – Indirektni antiglobulinski test 300,00 352,94
Anti TPO 150,00 176,47
Anti Tg 150,00 176,47
HSV 1 i 2 (IgG + IgM) 400,00 470,59
HSV PCR 450,00 529,41
COVID 19 (IgG + IgM) 200,00 235,29
MTHFR 1298 C i MTHFR 677C-T 600,00 705,88
Panel rizika za trombozu 1500,00 1764,71
Protein C 500,00 588,24
Protein S 500,00 588,24
Lupus antikoagulans 300,00 352,94
Antitrombin III 200,00 235,29
Antikardiolipinska protutijela 200,00 235,29
Antitijela na bakterije 280,00 329,41
Intolerancija na histamin (DAO) 380,00 447,06
Anti HIV (HIV 1 i 2) 200,00 235,29
Anti HAV 150,00 176,47
HBsAg 150,00 176,47
Anti HBs 150,00 176,47
Anti HBc 150,00 176,47
Anti HCV 200,00 235,29
Anti – TP (sifilis) 150,00 176,47
HBsAg + Anti-HCV + Anti – TP 450,00 529,41
KG + Rh faktor 400,00 470,59
KG + Rh faktor + IAT 550,00 647,06
CA-125 120,00 141,18
CA 19-9 120,00 141,18
CA 15-3 120,00 141,18
CEA 120,00 141,18
PSA 120,00 141,18
Double/Triple test 450,00 529,41
Fe, UIBC,TIBC,urea,elektroliti (K,Na), Bilirubin, Kreatinin, APTV, fibrinogen, PV, HbA1C) 400,00 470,59
Lipidogram (kolesterol, HDL-kol., LDL-kol.,trigliceridi) 100,00 117,65
Hormonski status (LH, FSH, PRL, testosteron ukupni, testosteron slobodni, SHBG, DHEA-S) 800,00 941,18
Hormonski status (LH, FSH, PRL, testosteron ukupni, testosteron slobodni, SHBG, DHEA-S, androstendion) 1000,00 1.176,47
KKS, GUK, TSH, urin + sediment 200,00 235,29
KKS, GUK, TSH, FT3, FT4, urin+sediment 320,00 376,47
OCP lab (KKS, koagulogram, hepatogram, lipidogram) 280,00 329,41
Usluga Gotovinsko plaćanje Kartično plaćanje
Odgovor kortizola na buđenje (Car) 300,00 352,94
Kortizol profil + DHEAS 700,00 823,53
Ženski spolni hormoni (progesteron, estradiol, testosteron) 600,00 705,88
Muški spolni hormoni (estradiol, testosteron) 500,00 588,24
Melatonin (prije spavanja) 300,00 352,94
Melatonin noćni profil 800,00 941,18
Cjelokupna hormonska slika (progesteron, E2, testosteron, CAR, kortizol profil, DHEA, omjer K/DHEA 1100,00 1294,12
Usluga Gotovinsko plaćanje Kartično plaćanje
CB – samo uzimanje s donesenim podlogama 100,00 117,65
CB – aerobi 200,00 235,29
CB – anaerobi 200,00 235,29
CB – Mycoplasma, Ureaplasma 250,00 294,12
CB – Chlamydia PCR 300,00 352,94
CB (aerobi, Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia PCR) 800,00 941,18
Bris međice na BHSB 200,00 235,29
HPV tipizacija (visoki i niski rizik) 600,00 705,88
LBC PAPA + HPV tipizacija 900,00 1.058,82
LBC PAPA + HPV tipizacija + markeri p16/Ki67 1.000,00 1.176,47
Markeri p16/Ki67 600,00 705,88
Ejakulat bakteriološki aerobi 200,00 235,29
Ejakulat Mycoplasma/Ureaplasma 250,00 294,12
Ejakulat Chlamydia PCR 350,00 411,76
Ejakulat aerobi, Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia PCR 800,00 941,18
HPV visoki i niski rizik 500,00 588,00
Prvi mlaz urina na 7STD 800,00 941,18
Urinokultura 150,00 176,47
Kompletna analiza urina i sedimenta (urin+sed) 50,00 58,82
Usluga Gotovinsko plaćanje Kartično plaćanje
Urin + sediment 50,00 58,82
Urinokultura 150,00 176,47
Amilaza – urin 40,00 47,06
Kortizol (24-satni urin) 200,00 235,29