Doc. dr. sc. Ante Silić

Doc. dr. sc. Ante Silić

subspecijalist biologijske psihijatrije
subspecijalist biologijske psihijatrije

Ante Silić rođen je 11. svibnja 1972. godine u Splitu.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996. godine. Iste godine započeo je pripravnički staž u Kliničkoj bolnici za tumore i po njegovu završetku 1997. godine položio Državni stručni ispit za liječnika pred komisijom MZRH.

Od 1997. godine do 2003. godine zaposlen je u farmaceutskim tvrtkama Solvay Pharmaceuticals i Merck Sharp and Dohme na poslovima Medical representative, Product Manager i Business Unit Manager.

  1. godine započinje specijalizaciju iz psihijatrije za Psihijatrijsku bolnicu „Sveti Ivan“ te 2008. godine u veljači polaže specijalistički ispit.
  2. godine upisuje Doktorski poslijediplomski znanstveni studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorska disertacija „Povezanost metaboličkoga sindroma, trombocitnoga serotonina, kortizola i čimbenika upale u bolesnika s velikim depresivnim poremećajem“, mentor: prof. dr. sc. Dalibor Karlović, obranjena je 10. svibnja 2013. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

U listopadu 2007. godine ostvaruje studijski boravak na Katoličkom sveučilištu „University Center St Josef“, Kortenberg u Belgiji gdje surađuje s Profesorima J. Peuskensom i M. de Hertom na području metaboličkog sindroma te na području monitoriranja tjelesnog zdravlja kod duševnih bolesnika.

Od 2008. godine zaposlen je u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“ u Zagrebu kao specijalist psihijatar. Od 2012. zaposlen je u Klinici za psihijatriju „Vrapče“ gdje danas obavlja poslove odjelnog liječnika psihijatra.

Od 02. travnja 2014.g. izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području biomedicine i zdravstva – polje kliničke medicinske znanosti pri Medicinskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu.

Od 20. srpnja 2015.g. izabran je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u području biomedicine i zdravstva, polje: kliničke medicinske znanosti na Hrvatskim studijima na vrijeme od pet godina.

Od 06.07.2016.g. subspecijalist je biologijske psihijatrije.

Njegov dosadašnji znanstveni rad očituje se autorstvom/koautorstvom u 4 Current Contents (CC) publikacije, 8 publikacija Science Citation Index – Expanded (SCI), 6 publikacija u Embase te brojnim kongresnim sažetcima. Te publikacije dosada su citirane 37 puta prema Web of Knowledge.

MEĐUNARODNA SURADNJA

  • U listopadu 2007. godine ostvaruje studijski boravak na Katoličkom sveučilištu „University Center St Josef“, Kortenberg u Belgiji gdje surađuje s Profesorima J. Peuskensom i M. de Hertom na području metaboličkog sindroma te na području monitoriranja tjelesnog zdravlja kod shizofrenih bolesnika.
  • Suradnja s prof.dr.sc.A. Serrettijem iz svučilišta u Bologni na molekularno biokemijskim pokazateljima u duševnim bolestima iz koje proizlaze publikacije.
Dr. sc. Ante Silić, subspecijalist biologijske psihijatrije
U poliklinici Artemeda s posebnom pozornoću brinemo o vašem zdravlju i zdravlju vaših beba, od začeća do poroda.
ZAKAŽITE SVOJ TERMIN OVDJE