dr. Krešimir Musa

Rođen sam u Zagrebu 1972. godine.  Diplomirao sam na medicinskom fakultetu u Zagrebu 1996. godine.

Pripravnički staž obavio sam u  Općoj bolnici u Zaboku. Nakon odrađenog staža i položenog stručnog ispita radio sam kao liječnik opće prakse u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. 

Zbog posebnog interesa prema bazičnim prirodnim znanostima završio sam dodiplomski fakultet na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom edukacije naglasak  mi je bio na primjeni dodataka prehrani u očuvanju i poboljšanju zdravlja, te primjena različitih prirodnih i sintetskih tvari u kozmetologiji i anti-aging medicini.

Specijalizaciju iz dermatovenerologije obavio sam u Klinici za dermatovenerologiju Šalata – KBC Zagreb. Tijekom spacijalizacije završio sam postdiplomski studij iz dermatovenerologije na Medicinskom fakultetu. 

Intenzivno sam se bavio područjima iz dermatoskopije  i venerologije, kao i iz opće dermatologije, osobito osipne i autoimune bolesti. 

Prošao sam edukacije na klinikama u Gracu i Frankfurtu iz područja dermatoskopije. Sudjelovao sam na brojnim tečajevima i kongresima u Hrvatskoj, Austriji, Italiji i Njemačkoj. 

Područje posebnog interesa su mi dermatoskopija, medicinska kozmetologija, opća dermatologija i alergologija.