dr. Krešimir Musa

Rođen sam u Zagrebu 1972. godine. Završio sam srednju matematičku školu, diplomirao na medicinskom fakultetu u Zagrebu. Stažirao sam u Općoj bolnici u Zaboku. Nakon odrađenog staža i položenog stručnog ispita radio sam kao liječnik opće prakse u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Zbog posebnog interesa prema bazičnim medicinskim znanostima završio sam dodiplomski fakultet na Farmaceutskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom edukacije naglasak mi je bio na primjeni dodataka prehrani u očuvanju i poboljšanju zdravlja, te primjena različitih prirodnih i sintetskih tvari u kozmetologiji i anti-aging medicini.
Specijalizaciju iz dermatovenerologije obavio sam u Klinici za dermatovenerologiju Šalata – KBC Zagreb. Tijekom spacijalizacije završio sam postdiplomski studij iz dermatovenerologije na Medicinskom fakultetu. Intenzivno sam se bavio područjima iz dermatoskopije i venerologije, kao i iz opće dermatologije, osobito osipne i autoimune bolesti.
Prošao sam edukacije na klinikama u Grazu i Frankfurtu iz područja dermatoskopije. Sudjelovao sam na brojnim tečajevima i kongresima u Hrvatskoj, Austriji, Italiji i Njemačkoj. Područje posebnog interesa su mi dermatoskopija, medicinska kozmetologija, opća dermatologija i venerologija.